Lukostřelecký turnaj
"O růže zámecké paní"

19. května 2018      

pořádá:  T.K. Křováci Kuřim
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kliknutím na obrázek

jej zvětšíte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

  

      Na travnaté zámecké ploše byly již po šesté  postaveny terče, záchytné sítě, nachystány luky a šípy. Pro návštěvníky byly po celé odpoledne až do setmění připraveny luky různých kategorií pro mládež, děti i dospělé, tak aby si každý mohl vyzkoušet svoji sílu a dovednost.

     Střílelo se nejen do terčů. Menší i větší děti si užili tradiční veselou střelbu na nafukovací balonky. Odměnou jim byly krásné papírové růže v mnoha barvách, které jim předávala sama zámecká paní. Pro nadšené účastníky nechyběly drobné odměny v podobě sladkostí. I ty nejmenší děti si s dopomocí mohli užít radost z lukostřelby.

      Organizační tým se i letos na setkání připravil a oblékl se do dobového oblečení. Pohodovou atmosféru doplnila příjemná hudba, takže se všichni účastníci mohli přenést o několik staletí zpět a připomenout si historii kuřimského zámku.

      Jen počasí nás letos trochu zkoušelo, protože přišly dvě malé přeháňky, které možná odradili některé návštěvníky. Letos se jich zúčastnilo přes dvě stovky.  Ačkoliv počasí tak úplně nepřálo, teprve setmění ukončilo střílení.

 

      Na závěr si dovolím zmínit také to, co opakovaně zaznívalo z úst návštěvníků, že toto odpoledne bylo možné uspořádat jen díky těm, kteří poskytli finanční podporu a díky těm, kteří opět věnovali svůj volný čas přípravě a organizaci tohoto setkání. Velké poděkování všech přítomných proto patří Ministerstvu školství, Městu Brnu, Lukostřelcům z Jungmannky, ČTU Křovákům z Kuřimi a ředitelství zámku za poskytnutí zahradních prostor a zázemí. 

 

                                                                                        Radovan Šmíd, TK Křováci