Česká tábornická unie – Velká rada oblasti Jižní Morava zajišťuje nejen pro své členy, ale i pro zájemce z řad veřejnosti, tyto školení a kurzy:

 

 

 

Informace a přihlášky

Petr Hlaváč
(místonáčelník ČTU - JM)

tel.: +420 737 823 850

e-mail: vr@ctujm.cz

 

V případě poptávky skupiny více jak 15 účastníků můžeme zajistit kurz speciálně pro Vás (mimo pravidelné termíny).

 

Vzdělávací víkendové akce "Něco Mezi"

více informací ...

 

 

Kurz zdravotníků zotavovacích akcí (akreditovaný MŠMT)

Určen pro vedoucí dětských kolektivů starší 18 let s ukončeným středoškolským vzděláním (resp. ty, kteří plnoletosti dosáhnou v tomto roce. Úspěšný absolvent obdrží  „Osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost Zdravotník zotavovacích akcí“ a je oprávněn vykonávat funkci zdravotníka na zotavovacích a podobných akcích pro děti a mládež, táborech a školách v přírodě, lyžařských kurzech, atp. Toto osvědčení má časově neomezenou platnost.

Nejbližší termín: 4. - 7. června 2020

Místo konání: ŠVS ČTU Obůrka

více informací ...

 

Školicí a vzdělávací středisko ČTU
v Blansku - Obůrce

 

 

     
 

Kurz pro hlavní vedoucí dětských táborů (akreditovaný MŠMT)

V rámci ČTU nazýván "Velká placka". Kurz je určen pro vedoucí dětských kolektivů starší 18 let (resp. ty, kteří tohoto věku dosáhnou v letošním roce). Úspěšný absolvent kurzu získá osvědčení o odborné způsobilosti vykonávat funkci hlavního vedoucího s celostátní působností. Toto osvědčení má časově neomezenou platnost.

Nejbližší termín: 7. - 10. května 2020

Místo konání: ŠVS ČTU Obůrka

více informací ...

 
     
 

Kurz pro rádce a instruktory

V rámci ČTU nazýván "Malá placka". Kurz je určen pro rádce a instruktory starší 15 let. Obsahovou náplní kurzu jsou základy o ČTU, základy právního vědomí, zásady bezpečnosti, organizace činnosti a pedagogika, zdravověda a první pomoc.

Nejbližší termín: květen 2020

Místo konání: TZ TK Rawen - Níhov

více informací ...

 
     
 

Kurz práce s motorovou pilou a křovinořezem

Nejbližší termín: květen 2020

Místo konání: TZ TK Rawen - Níhov

připravujeme ...