ze Stanov ČTU :    
 

- Nejvyšším orgánem ČTU v oblasti mezi sněmy je Nejvyšší rada. Řeší problémy  činnosti ČTU v oblasti v souladu s dokumenty přijatými sněmem oblasti. Jejím  jménem jedná náčelník a v jeho nepřítomnosti místonáčelník.

- Nejvyšší  radu volí sněm oblasti. (1 × za 4 roky)

náčelník
Milan Rychlý
- Náča

 

       
    Poslední Sněm se konal v 17. září 2022 na ústředním tábořišti ČTU na Slunečné pasece. Na tomto Sněmu byla pro funkční období 2018 - 2022 zvolena Nejvyšší rada následujícího složení:
náčelník   Milan Rychlý - Náča    
místonáčelnice

a ekonom

Jana Krtková - ekonomika, účetnictví  
místonáčelnice Renata Švestková - vzdělávání  
místonáčelník Lukáš Lejsek - propagace  
místonáčelník

Marek Vach

- členská základna

 
Revizorem České tábornické unie  byla zvolena  Eva Jirková  (oblast Labsko-sázavská)
         
    foto   foto   foto      

 

místonáčelnice

Jana Krtková

 

místonáčelnice

Renata Švestková

 

místonáčelník
Lukáš Lejsek
 

místonáčelník
Marek Vach

 

revizor

Eva Jirková