Fotodokumentace ze Sněmu 2018
jsou k dispozici ve  fotogalerii.

         
  ze Stanov ČTU :    
 

- Nejvyšším orgánem ČTU v oblasti mezi sněmy je Nejvyšší rada. Řeší problémy  činnosti ČTU v oblasti v souladu s dokumenty přijatými sněmem oblasti. Jejím  jménem jedná náčelník a v jeho nepřítomnosti místonáčelník.

- Nejvyšší  radu volí sněm oblasti. (1 × za 4 roky)

náčelník
Milan Rychlý
- Náča

 

       
    Poslední Sněm se konal v 15. září 2018 na ústředním tábořišti ČTU na Slunečné pasece. Na tomto Sněmu byla pro funkční období 2018 - 2022 zvolena Nejvyšší rada následujícího složení:
náčelník   Milan Rychlý - Náča   (oblast Stř.Čechy - západ)
místonáčelnice

a ekonom

Jana Krtková - ekonomika, účetnictví (oblast Stř.Čechy - západ)
místonáčelník

Pavel Bublík - Buvár

(odstoupil z funkce XII/2019)

- vzdělávání, akreditace, investice (Jihočeská oblast)
místonáčelnice Lenka Fialková - pedagogicko-metodický tým (oblast Praha)
       
Revizorem České tábornické unie  byla zvolena  Eva Jirková  (oblast Labsko-sázavská)
         
         

 

místonáčelnice

Jana Krtková

 

místonáčelník 

Pavel Bublík - Buvár

(odstoupil z funkce XII/2019)

 

místonáčelnice

Lenka Fialková

 

revizor

Eva Jirková

 

vedoucí ústředí
Tereza Urbancová
(jmenovaná Nejvyšší radou)