Fotodokumentace ze Sněmu 2014
jsou k dispozici ve  fotogalerii.

         
  ze Stanov ČTU :    
 

- Nejvyšším orgánem ČTU v oblasti mezi sněmy je Nejvyšší rada. Řeší problémy  činnosti ČTU v oblasti v souladu s dokumenty přijatými sněmem oblasti. Jejím  jménem jedná náčelník a v jeho nepřítomnosti místonáčelník.

- Nejvyšší  radu volí sněm oblasti. (1 × za 4 roky)

náčelník Milan Rychlý
- Náča

 

       
    Poslední Sněm se konal v 6. září 2014 na ústředním tábořišti ČTU na Slunečné pasece. Na tomto Sněmu byla pro funkční období 2014 - 2018 zvolena Nejvyšší rada následujícího složení:
náčelník   Milan Rychlý - Náča   (oblast Stř.Čechy - západ)
místonáčelník

a ekonom

Eliška Dittrichová - ekonomika, účetnictví (oblast Stř.Čechy - východ)
místonáčelník Martin Blodig - Bloody - dotace, ekonomika (oblast Stř.Čechy - západ)
místonáčelník Pavel Bublík - Buvár - vzdělávání, akreditace, investice (Jihočeská oblast)
místonáčelník Jiří Zatřepálek - Wohryzek - pedagogicko-metodický tým, TŠ (Jihočeská oblast)
       
Revizorem České tábornické unie  byla zvolena Blanka Macháčková   (oblast Velké Lucko)
         
         

 

Eliška Dittrichová

 

Martin Blodig - Bloody

 

Pavel Bublík - Buvár

 

Jiří Zatřepálek
- Wohryzek

 

Blanka Macháčková
- Bagíra