Nejvyšší rada

Velká rada oblasti JM

 

Tábornické kluby oblasti JM

Znak a symboly ČTU

 

                                                             

 
     


          Česká tábornická unie je organizací především dětí a mládeže se zájmem o pobyt v přírodě, kteří chtějí být jejími důvěrnými znalci a ochránci. ČTU jim pomáhá v uspokojování jejich zájmů v oblasti kulturního a sportovního využití.
          Členství v ČTU je individuální, ale většina členů se sdružuje v tábornických klubech nebo trampských osadách. Každý s z nich je samostatným článkem organizace a rozhoduje o své činnosti dle vlastních podmínek, vnitřních zásad a tradic. ČTU je jejich volným sdružením, které vyjadřuje a prosazuje společné zájmy a potřeby. Úkolem orgánů ČTU je služba hnutí.
          Jednou z hlavních zásad vnitřního života ČTU je umět naslouchat druhému, respektovat jeho názory a zájmy, vzájemná tolerance. ČTU vede své členy k poznání základních životních hodnot a jejich osvojování.
          ČTU uplatňuje ve své činnosti myšlenky lesní moudrosti E. T. Setona, navazuje na své tradice z let 1968–1970 a tradice historického trampského hnutí - Unii trampských osad a klubů. Vzory členům ČTU jsou osobnosti, které překonaly samy sebe, aby přinesly lidstvu nová poznání.

ČTU nabízí svoje akce všem dětem a mládeži. Pořádáme například :

      

 

letní a zimní tábory a tábornické školy
 

tábornické školy se zaměřením na specializovanou činnost v přírodě, t.j. horolezectví, vodáctví, speleologii, potápění a pod.

kurzy pro vedoucí kolektivů dětí a zdravotníky na akcích s dětmi

výpravy do zahraničí, do míst spíše člověkem méně navštěvovaných

sportovní turnaje ve volejbale,kopané,streetballu a jiné

soutěže tábornických dovedností, ovládání lasa, biče, nože, sekery

dlouhodobé soutěže a hry pro děti

setkání v lesích, dálkové pochody, soutěže tábornické všestrannosti

hudební soutěže a přehlídky, zejména festivaly Trampská porta a Brána
   

          Přejeme vám mnoho krásných chvil strávených v přírodě, u táborových ohňů a mezi kamarády.

   
 

                            vaše Česká tábornická unie, oblast Jižní Morava