Česká tábornická unie
Velká rada oblasti
Jižní Morava

 

 

Celoměstské etapové hry

pro děti

 

 

Projekt je zařazen do Programu prevence kriminality v městě Brně a realizován s přispěním Statutárního města Brna a Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy.

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

O projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím příběhu (zpravidla s detektivní zápletkou) zaujmout děti a nabídnout jim možnost zapojit se do jeho vyřešení. Cílovou skupinou jsou zejména děti, které nemají kromě svých školních povinností příliš mnoho koníčků a neúčastní se žádné (nebo téměř žádné) zájmové činnosti.

Kromě pozitivních myšlenek jednotlivých příběhů a nabídky možnosti řešení krizových situací, které jejich děj přináší, jsou dětem nabídnuty možné vzorce chování v různých situacích, podobných s těmi, které nás denně obklopují a kterým musíme umět čelit.

Každý z příběhů a jednotlivé úkoly s jeho dějem spojené, jsou rozděleny do více etap, které umožňují dlouhodobější kontakt s účastníky a působení na ně. Účastníci se zaměřují nejen na splnění jednotlivých úkolů konkrétní etapové hry, ale v jejím průběhu je jim nenásilnou a přirozenou formou nabízena rovněž další činnost a aktivity v rámci České tábornické unie.  

V průběhu roku jsou realizovány 3–4 etapové hry, do nichž se pravidelně zapojuje více než 700 dětí. Z tohoto počtu účastníků se zpravidla 2/3 dětí účastní etapových her opakovaně a 1/4 dětí se následně po delší dobu účastní i dalších aktivit a činnosti naší organizace.

 

 

 

 Etapa ukončena k 15. listopadu 2019!

7. díl – "Pan Fišer"
(klikněte pro zobrazení)

 

Připravujeme:

Nezapomenutelné osobnosti
našeho města Brna

(start 15. února 2020)

 

Nedávno realizované hry:
  • Osada kamarádů, 6. díl - Záhada staré torny

  • Tajný výlet

  • Osada kamarádů, 5. díl - Výlov rybníka

  • Detektivní kancelář O.K. pátrá

  • Osada kamarádů, 4. díl - Podzimní dobrodružství

  • Brněnská strašidla

  • Osada kamarádů, 3. díl - Dobrodružství na Hvězdě  naděje

  • Pověsti Starého Brna

  • Osada kamarádů, 2. díl - Tajemství Čertovy rokle