Tábornická škola je určena všem, kteří si chtějí rozšířit  své  znalosti o  přírodě, zdokonalit se v tábornických znalostech, získat další zkušenosti k pobytu v přírodě s různým specializovaným zaměřením. Základním předpokladem účastníka je věk nejméně 15 let (horní věková hranice není omezena), zvládnutí běžných tábornických dovedností, osobní zájem a dobrý zdravotní stav. Absolvování tábornické školy je rovněž výbornou možností pro získání praktických dovedností potřebných  pro začínající, ale i stávající vedoucí a instruktory dětských oddílů.

 


  orientace v terénu    meteorologie    lukostřelba, šipky, prak

práce se dřevem a kůží    lesní zákon    stromy a rostliny    táborové stavby

druhy a udržování táborového nářadí   úvod do sebeobrany    mineralogie    zdravotní příprava a první pomoc

základy ekologie    výuka hry na kytaru    mineralogie    populární astronomie    bivakování

práce s lasem a honáckým bičem    hry a soutěže    záchrana tonoucího  

základy vodáctví      základy horolezecké techniky   mapa,buzola    praktické užití ohňů

 

                Naše oblast v poslední době vlastní OTŠ nepořádá, zájemci mají možnost se zúčastnit Oblastní tábornické školy Jihočeské oblasti České tábornické unie - kontakt : www.jcots.cz .