Fotodokumentace ze Sněmu oblasti 2018 je k dispozici ve  fotogalerii.

         
  ze Stanov ČTU:    
  - Nejvyšším orgánem ČTU v oblasti mezi sněmy je Velká rada. Řeší problémy  činnosti ČTU v oblasti v souladu s dokumenty přijatými sněmem oblasti. Jejím  jménem jedná náčelník a v jeho nepřítomnosti místonáčelník.

- Velkou radu volí sněm oblasti. (jednou za 4 roky)

         
 

náčelník Jan Hochmann
- Žanek

Poslední sněm oblasti se konal v 5. května 2018 v Níhově a na něm byla pro funkční období 2018–2022
zvolena Velká rada následujícího složení:
náčelník oblasti  Jan Hochmann - Žanek   statutární zástupce oblasti
1. místonáčelník

a ekonom oblasti

Petr Hlaváč - ekonomika, účetnictví statutární zástupce oblasti
2. místonáčelník Bohuslav Zmek - zástupce do ANNO JmK statutární zástupce oblasti
  Filip Hlaváč - PR, propagace, web  
  Jana Budíková - Buďa - dětské tábornické kluby  
  Mirek Doležel - dospělí členové  
Dále členy Velké rady jsou rozhodnutím sněmu automaticky všichni náčelníci TK nebo TO, resp. jimi pověření zástupci.
   
  Revizorem oblasti  byl zvolen Jan Krejčí - Jéňa.  
         
         

Petr Hlaváč (vpravo)

 

Bohuslav Zmek

 

Filip Hlaváč

 

Jana Budíková

 

Mirek Doležel

 

Jan Krejčí