Máte-li zajímavou informaci, nebo odkaz na ni, kterou by mohli využít i ostatní členové, neváhejte a kontaktujte :
vr@ctujm.cz

 

  Adresář tábornických klubů a osad oblasti Jižní Morava

 

 

   

Kde najdete informace, které hledáte:

Celostátní web České tábornické unie: https://www.tabornici.cz/ ... informace pro širokou veřejnost

Informační web pro členy ČTU "Tábornická základna":  https://zakladna.tabornici.cz/ ... zde najdete všechny důležité dokumenty, směrnice, formuláře a odkazy týkající se ČTU.  

Na webu ČTU - oblasti Jižní Morava https://www.ctujm.cz/, (na kterém právě teď jste) jsou k dispozici zejména informace o akcích a činnosti jihomoravské oblasti. 

 

 

 
Stanovy ČTU a název TK, TO Aktuální verze zde:     https://zakladna.tabornici.cz/stanovy-nazev  

Směrnice ČTU

     (platné od XII/2015)

- Směrnice o hospodaření
- Směrnice o kontrolní a revizní činnosti

- Směrnice organizační

- Směrnice o registraci

- Směrnice o kvalifikačních zkouškách

 

GDPR, členská přihláška do ČTU

     (platné od III/2015)

 

- Směrnice o nakládání s osobními údaji v ČTU

- Přihláška do ČTU

- Přihláška na akci ČTU

- Jmenování pověřené osoby

 
  Znak a logo ČTU Grafický manuál zde: https://zakladna.tabornici.cz/graficke-podklady    
Fakturační adresa Velké rady JM Pouze toto je platná a správná fakturační adresa Velké rady ČTU JM. Doklady s jinou adresou nemohou být uznány !  

Zápis organizační jednotky
     do spolkového rejstříku
     

- Metodika, postup    ...   čtěte !!!    
- Formulář "Žádost o změnu údajů"   - Formulář "Čestné prohlášení stat.zástupců"
- Formulář "Prohlášení stat.zástupce OJ"   - Formulář "Čestné prohlášení kontrolních orgánů"
- Formulář "Zápis o volbě stat. a kontr.org."   - Formulář "Souhlas vlastníka nemovitosti"
 

Pojištění členů ČTU

     úraz a odpovědnost    

 Pro roky 2018–2021 ČRDM sjednala úrazové pojištění u Generali Pojišťovna, a.s., pojistná smlouva č. 0259492692 

 
Dary po 1. 1. 2014 TEXT školení ekonomky ČTU Elišky Dittrichové pro ČTU, VZOR darovací smlouvy  
Termíny prázdnin šk.rok 2021/2022 Organizace školního roku 2021 / 2022 - příloha Vyhlášky MŠMT.  
Ubytování  v  SVČ Přehled možností turistického ubytování ve Střediscích volného času v rámci ČR  
Právo, bezpečnost, hygiena Aktuální informace včetně odkazů na zákony, vyhlášky a nařízení pro tábory i pro práci s dětmi obecně jsou k dispozici na našich stránkách v části "Velká placka" - metodické materiály našich lektorů, které jsou určené účastníkům našich kurzů. Na vyžádání můžeme poskytnout kompletní CD, které obsahuje úplně včechny materiály včetně souvisejícíh odkazů.     
     
Roční závěrka hospodaření Různé dokumenty pro hospodáře TK, vzory a ukázky formulářů pro zpracování roční účetní závěrky a daňového přiznání TK  
Problematika rodných čísel Problematika uvádění rodných čísel při akcích a vyúčtováních ČTU - stanovisko NR ČTU.