Česká tábornická unie – Velká rada oblasti Jižní Morava zajišťuje nejen pro své členy, ale i pro zájemce z řad veřejnosti, tyto školení a kurzy:

 

 

 

Vzdělávací víkendové akce "Něco Mezi"

více informací ...

 

Hudební sympozium "Nahoru, dolů"

více informací ...

 

Kurz zdravotníků zotavovacích akcí (akreditovaný MŠMT)

Určen pro vedoucí dětských kolektivů starší 18 let s ukončeným středoškolským vzděláním (resp. ty, kteří plnoletosti dosáhnou v tomto roce. Úspěšný absolvent obdrží  „Osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost Zdravotník zotavovacích akcí“ a je oprávněn vykonávat funkci zdravotníka na zotavovacích a podobných akcích pro děti a mládež, táborech a školách v přírodě, lyžařských kurzech, atp. Toto osvědčení má časově neomezenou platnost.

Nejbližší termín: 26. - 29. května 2022                 Místo konání: ŠVS ČTU Obůrka

více informací ...

 

Informace a přihlášky

Petr Hlaváč
(místonáčelník ČTU – JM)

tel.: +420 737 823 850

e-mail: vr@ctujm.cz

 

V případě poptávky skupiny více jak 15 účastníků můžeme zajistit kurz speciálně pro Vás (mimo pravidelné termíny).

 

Školicí a vzdělávací středisko ČTU
v Blansku – Obůrce

více informací ...

 

 

     
 

Kurz pro hlavní vedoucí dětských táborů (akreditovaný MŠMT)

V rámci ČTU nazýván "Velká placka". Kurz je určen pro vedoucí dětských kolektivů starší 18 let (resp. ty, kteří tohoto věku dosáhnou v letošním roce). Úspěšný absolvent kurzu získá osvědčení o odborné způsobilosti vykonávat funkci hlavního vedoucího s celostátní působností. Toto osvědčení má časově neomezenou platnost.

Nejbližší termín: 7. - 10. dubna 2022                     Místo konání: ŠVS ČTU Obůrka 

více informací ...

 
     
 

Kurz pro začínající vedoucí, rádce a instruktory

V rámci ČTU nazýván "Malá placka". Kurz je určen pro začínající vedoucí, rádce a instruktory ve věku 15 – 19 let. Obsahovou náplní kurzu je bezpečnost při práci s dětmi, metodika, základy pedagogiky a psychologie, první pomoc, zásady pro organizování akcí, základy právního vědomí.

Nejbližší termín: září 2022

Místo konání: ŠVS ČTU Obůrka

více informací ...

 
     
 

Kurz práce s motorovou pilou a křovinořezem

Nejbližší termín: květen 2023

Místo konání: TZ TK Rawen – Níhov

připravujeme ...