Česká tábornická unie – Velká rada oblasti Jižní Morava zajišťuje nejen pro své členy, ale i pro zájemce z řad veřejnosti, tyto školení a kurzy:

 

 

 

Vzdělávací víkendové akce "Něco Mezi"

více informací ...

 

Hudební sympozium "Nahoru, dolů"

více informací ...

 

Kurz zdravotníků zotavovacích akcí (akreditovaný MŠMT)

Určen pro vedoucí dětských kolektivů starší 18 let s ukončeným středoškolským vzděláním (resp. ty, kteří plnoletosti dosáhnou v tomto roce. Úspěšný absolvent obdrží  „Osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost Zdravotník zotavovacích akcí“ a je oprávněn vykonávat funkci zdravotníka na zotavovacích a podobných akcích pro děti a mládež, táborech a školách v přírodě, lyžařských kurzech, atp. Toto osvědčení má časově neomezenou platnost.

Nejbližší termíny:     

květen 2025 - Informace a pokyny - k přihlášení zveřejníme 1. 8. 2024

Místo konání: ŠVS ČTU Obůrka

více informací ...

 

Informace a přihlášky

Petr Hlaváč
(místonáčelník ČTU – JM)

tel.: +420 737 823 850

e-mail: vr@ctujm.cz

 

Školicí a vzdělávací středisko ČTU
v Blansku – Obůrce

více informací ...

 

 

     
 

Kurz pro začínající vedoucí, rádce a instruktory

V rámci ČTU nazýván "Malá placka". Kurz je určen pro začínající vedoucí, rádce a instruktory ve věku 15 – 19 let. Obsahovou náplní kurzu je bezpečnost při práci s dětmi, metodika, základy pedagogiky a psychologie, první pomoc, zásady pro organizování akcí, základy právního vědomí.

Nejbližší termín: 8. - 10. listopadu 2024

Místo konání: ŠVS ČTU Obůrka

více informací ...

 
     
 

Kurz pro hospodáře tábornických klubů a osad ČTU

Nejbližší termín: 5. - 6. října 2024

Místo konání: ŠVS ČTU Obůrka

více informací ...

 
     
 

Kurz pro hlavní vedoucí dětských táborů (akreditovaný MŠMT)

V rámci ČTU nazýván "Velká placka". Kurz je určen pro vedoucí dětských kolektivů starší 18 let (resp. ty, kteří tohoto věku dosáhnou v letošním roce). Úspěšný absolvent kurzu získá osvědčení o odborné způsobilosti vykonávat funkci hlavního vedoucího s celostátní působností. Toto osvědčení má časově neomezenou platnost.

Nejbližší termín:   předpokládáme květen 2026
Místo konání:   

Z důvodu ukončení platnosti akreditace MŠMT 
další kurz v tuto chvíli neplánujeme.

více informací ...

 
     
 

Kurz práce s motorovou pilou a křovinořezem

Nejbližší termín: květen 2025

Místo konání: TZ TK Rawen – Níhov

připravujeme ...